آلبوم های کاغذ دیواری Portofino

پورتوفینو یک برند کاغذ دیواری ایتالیایی می باشد که پارچه دیواری و کاغذ دیواری های خاص را ارائه می دهد. طرح های کاغذ دیواری ها برگرفته از فرهنگ کشورهای مختلف می باشد.

آلبوم های سمرقند و کلیم نمونه های زیبایی برگرفته از طراحی و فرهنگ شرقی می باشند.